متقاضیان همکاری

در راﺳــﺘﺎی ﮔﺴــﺘﺮش ﭘﻮﺷــﺶ خدمات و بحث معشیتی کارکنان نیرو های مسلح ﺑــﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﺣﻀــﻮر در اکثر ﻧﻘــﺎط مهم کشور، شرکت فخر ایثار ایرانیان مایل ﺑــﻪ همکاری ﺑــﺎ ﻋﻼﻗﻤﻨــﺪان مشارکت در راه اﻧــﺪازی خدمات در کل کشور می ﺑﺎﺷﺪ.

 

فرم ثبت‌نام

  اطلاعات متقاضی


  اطلاعات ملک


  وضعیت ملک (الزامی):

  درصورت نیاز به ارسال مدارک، کاتالوگ و... با حجم حداکثر 5 مگابایت و درفرمت pdf ،png و یا jpg از قسمت فوق استفاده فرمایید

  دکمه بازگشت به بالا

  آغاز فعالیت سال ۱۴۰۲ فخر ایثار ایرانیان از تاریخ ۱۹ فروردین

  X